Zahradní železnice Petera Daubnera

Miesto: Banská Bystrica - miestna časť Jakub

Venkovní kolejiště v měřítku 1:22,5

Mail: pdaubner@dfnbb.sk