Zahradní železnice Evžena Khola

Místo: severní Čechy

Venkovní kolejiště v měřítku 1:22,5 ve výstavbě http://www.masinkyvzahrade.cz/

Kontakt:                                                                                                                                                                                  e-mail: evzenkohl@seznam.cz