Zahradní železnice Jana Frice

člena Společnosti přátel železničního modelářství a železnice Holice

Místo: Pardubice

Venkovní kolejiště LGB 1:22,5

Kontakt:                                                                                                                                                                                  e-mail:honza.bx@seznam.cz
tel.:608635360