Stavba současného kolejiště byla zahájena v dubnu roku 2002 po dvou letech příprav. Na části zahrady se množily skalničky a pěstovaly dřeviny potřebné pro osázení hotového díla. O rok dříve vznikla pokusná krátká železniční trať v hotové skalce i travnaté ploše pro získání zkušeností s mnohem rozsáhlejší stavbou.

 

Jaro 2002

 

Trasování traťového tělesa bylo provedeno podle předem připravené situace s ohledem na budoucí drážní stavby i mimoúrovňové křížení tratí

 

Spodní část tělesa byla zhotovena v mocnosti cca 20 cm z místního lomového kamene a nepotřebného drceného betonu. V některých částech bylo do traťového tělesa ještě přidáno drenážní potrubí pro odvod srážkových vod v období silných dešťů.

 

 

Zde bude jedno z vyústění tunelu

Výkop pro jezírko s odskoky pro výsadbu vodních rostlin

 

 

 

 

 

 

 

Zde bude stát nádraží Drahanovice - Střížov

 

 

 

Část hotové trati v provizorní konstrukci tunelu

 

Jezírko j

 

 

V popředí malé kotě, které se rádo vozila vlakem

 

 

 

Podzim 2004

 

Zde se bude klenout mostní konstrukce

 

Výroba jednotlivých částí mostního bednění

 

Ještě doplnit bednění mezi vrchním dílem a již vybetonovanými patkami

 

 

V mostním bednění za stanicí již tuhne beton

 

 

Jaro 2005

 

 

Podzim 2005

 

Stavba trati skalnatým kopcem, dnes Pohádková země

 

 

 

Budoucí nádraží Dívčí Hrad. Zatím zde ještě roste broskev. Má výborné plody

 

 

 

Stavba ozubnicové trati

 

 

 

 

 

 

 

 

Revizní šachta trati

 

 

(c) 2018 Zahradní železnice